دانلود پایان نامه

بازده فرآیند کمک می کند. اما از آنجا که افزایش بازده با افزایش دبی هوا روند بسیار آرامی داشت، این نتیجه حاصل شد که استفاده از سیستم اشباع از اکسیژن روش مناسبی برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد. نتایج بدست آمده در روش سطح پاسخ نشان دادند که شدت اشعه ماوراء بنفش و غلظت فتوکاتالیست بر یکدیگر بر هم کنش داشته و نمی توان اثر هر یک

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع دسته بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید