پسابهای صنعتی و زدودن این مواد بسیار پر خطر از این گونه آب ها می باشد. استفاده ازمواد مختلفی نظیر اکسیدهای تیتانیم، روی، مس و… نیز ترکیبی از این نیمه رساناها که این خاصیت را دارند بسیار مورد توجه است. از دید تاریخی نخستین بار استفاده از اکسید تیتانیم فوتوکاتالیست توسط فوجی شیما و هوندا برای شکافت نوری مولکولهای آب و تولید

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد هرحال، pHبهینه، pHاثری، دربرخی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید