یک مقدار بهینه برابر با ۴گرم بر لیتر به دست آمده که دلیل وجود این مقدار بهینه تداخل دو عامل مثبت و منفی (افزایش نقاط فعال برروی ذرات کاتالیست و کاهش نفوذ اشعه به دلیل افزایش کدورت محلول) بوده است. همچنین در آزمایشها مشاهده شد که تغییر در شدت جریان هوای تزریقی درون محلول برروی غلظت اکسیژن نامحلول در سیستم تاثیر گذاشته و به افزایش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره Nous، Je، i، croire
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید