محیط زیست می نمایند. بدین ترتیب حفاظت از منابع آب در برابر آلودگیهای بیشتر و پیچیدهتر و استفاده از فناوریهای نو در جهت بهینه نمودن تصفیه آب از دستاوردهای بشر درآینده خواهد بود.

۳-۱-۱- روش فوتوکاتالیستی و تصفیه پساب

استفاده از روشهای فوتوکاتالیستی یکی از مؤثرترین و در عین حال کاراترین روش برای حذف آلایندههای آلی از

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره pl.، personne، Ils/Elles، Vous
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید