انسانی می ‌باشند]۲۰[. در ابتدای قرن بیستم تلاش در جهت تصفیه آب از پیشگیری انتقال بیماری های واگیردار، به تهیه آب غیر سخت و با مواد معدنی کمتر معطوف گردید. سختیگیریهای آب که از یونهای سدیم جهت جایگزین کردن مواد معدنی سختی زا در آب بهره می جستند و در سال ۱۹۰۳ به بازار معرفی شدند. تئوری تعویض یونی که در آن یونهای بیضرر با یونهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های سوالات،، recommendation، ، ۶:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید