و همکارانش در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۲۰۱۲ اقدام به جداسازی رنگ قرمز فنول ازآب به کمک نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و اشعه ماوراء بنفش در یک رآکتور فتوکاتالیستی کردند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف روی تجزیه فتوکاتالیستی رنگ قرمز فنول با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تحت اشعه ماوراء بنفش

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتحلیل محتوا، تحلیل مضمون
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید