توسط نرم افزار طراحی آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. در تلاش برای ارائه سینتیک فرآیند، یک مدل سینتیکی درجه اول با استفاده از روش انتگرالی حاصل گردید که با درنظر گرفتن برخی فرضیات از سینتیک لانگ مویر-هینشلوود نیز به این مدل دست یافتند. نتایج حاصل از آزمایشها در روش تک فاکتور نشان دادند که با افزایش سرعت گردش در محدوده ۰ تا ۲۰۰ دور

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع FC، میانگیزد، EC، میشود،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید