دانلود پایان نامه

مطلب مرتبط :   نمونه جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

هوش چیست؟

هوش داری تعاریف متفاوتی است که یکی از نزدیکترین تعاریف با این مقوله”هوش را عبارت از مجموعه توانائی های شناختی می داندکه امکان کسب دانش یادگیری و چگونگی حل مشکلات را فراهم   می سازد”   ( آقایار و شریفی در آمدی،1385).

2-2-4- هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی باید به هر حال ترکیب دو حالت از سه حالت ذهنی یعنی شناخت و عاطفه یا هوش هیجانی باشد هوش هیجانی از نظر مایرو سالوی نوعی توانایی، که به عنوان ظرفیت ادارک، ابزار، شناخت، کاربرد و اداره هیجانات در خود و دیگران تعریف شده است (مایر[1] و سالوی ،1997، به نقل از بشارت1384).

گلمن (1995) هوش هیجانی را شامل توانایی هایی مثل برانگیختن خود، مقاومت در مواجهه شدن با نا کامی­ها، کنترل تکانه ها و به تاخیرانداختن خوشی ها، تنظیم خلق خود، همدلی کردن و امیدواربودن تعریف می کند. اوهمچنین هوش هیجانی را به عنوان ظرفیت بازشناسی احساسات خود و دیگران، برانگیختن خود و مدیریت صحیح هیجانات خود در روابط مختلف با سایر افراد تعریف می­کند            (گلمن، 1998؛ به نقل از فورد و سام 1998، هرلاند و استرنبرگ [2]، 1997).

هوش هیجانی ترکیب عاطفه با شناخت، هیجان با هوش است. بنابراین هوش هیجانی توانایی بکار گیری هیجانات به منظور کمک به حل مشکلات و داشتن زندگی اثربخش تر است. هوش هیجانی بدون هوش یا هوش بدون هوش هیجانی فقط بخشی از راه حل است. عقل همیشه باید با دل همراه باشد تا کاربری موثر داشته باشد.

 

 

2-2-5- اهمیت هوش هیجانی

هوش هیجانی جنبه شناختی ندارد، اما پایه اصلی سایر هوش ها است. هوش هیجانی ما را قادر      می سازد تا بتوانیم احساسات خود را شناخته و آن را به صورت مطلوبی ابراز و اداره کنیم. هوش هیجانی در شناخت و درک هیجانات دیگران و دیدن چشم اندازشان به ما کمک می کند. هوش هیجانی ما را نسبت به حالت هیجانی گروه، رویدادها و ارتباطات حساس می سازد، هوش هیجانی ما را در برقراری ارتباط با همکاران، اعضاء خانواده و آشنایان موفق می سازد و در های صمیمیت، دوستی و محبت را به روی مان    می گشاید به این حالت در روانشناسی بلوغ فکری یا پختگی می گویند.

مطلب مرتبط :   چطور بفهمیم ادکلن قلابی است ؟

گاردنر (1999) هوش هیجانی را بخشی از هوش شخصی، درون شخصی و بین شخصی می­داند. گلمن، بویاتزیس و میکی (2002) می گویند: ما برای رشد و تکامل هوش هیجانی به زمانی برای اندیشیدن با خود و با دیگران نیاز داریم(حسن زاده و ساداتی کیاهی، 1392).

  1. Meyer
  2. Head Land & Sternberg
دسته بندی : علمی