غربی و جنوب غربی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.

داده ها و روشهای محاسباتی

۳-۱- داده ها
۳-۱-۱- داده های بارندگی ماهانه ایستگاههای زمینی
در این پژوهش داده های بارندگی ماهانه ۸ ایستگاه سینوپتیک اهواز، ایرانشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر، شیراز، فسا و یاسوج از پایگاه اینترنتی سازمان هواشناسی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان --------، ۱۵۹۶، ، ۳۲۵۸
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید