سپتامبر حذف گردیدند. بنابراین در تحلیل داده ها تنها ماههای ژانویه، فوریه، مارس به عنوان ماههای فصل زمستان و اکتبر، نوامبر، دسامبر به عنوان ماههای فصل پاییز استفاده شدند.
جدول (۳-۱) نام و مشخصات جغرافیایی این ایستگاهها شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا و همچنین دوره زمانی مورد استفاده در این پژوهش را نشان می دهد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع سندروم، سرنخها، ۱۹۸۳).، با"
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید