هر منطقه امری اجتناب ناپذیر است و نیازمند پیگیری و بررسی از سوی دولت ها می باشد. در این میان از جمله راههای پیش بینی این تغییرات استفاده از مدل های چرخش عمومی جو می باشد که دارای تفکیک چند کیلومتری هستند و بوسیله تعدادی شبکه سلولی نشان داده می شوند. بدلیل ناتوانی این مدل ها در مقیاس محلی نیاز به کوچک مقیاس کردن این شبیه سازها

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهیونش، الکترونخواهی، ۳-۴-۲، ساختار،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید