وجود دارد و از جمله روشهای کوچک مقیاس کردن, روش آماری می باشد. به کمک این روش سری زمانی جدیدی از داده های ارائه شده توسط مدل GCM تهیه می گردد و برای تحلیل شرایط منطقه بکار می رود. با توجه به ضرورت بحث تغییر اقلیم از دیدگاه برنامه ریزی برای توسعه پایدار کشور و همچنین انجام فعالیتهای پژوهشی ناکافی بررسی این موضوع, بویژه در مناطق

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره شکافت، هوندا، فوجی، پسابهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید