یادآوری می شود از آنجا که هدف از این پژوهش بررسی وضعیت بارش در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران می باشد ایستگاههای مورد تحلیل از محدوده جغرافیایی جنوب و جنوب غربی کشور انتخاب شده اند.

جدول (۳-۱): مشخصات جغرافیایی و دوره زمانی ایستگاههای سینوپتیک مورد بررسی
نام ایستگاه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع از سطح دریا
دوره

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع می‌شود:، ثابت‌های، می‌شوند:، (۴-۱۰)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید