باشد که مقدار بایاس بین بارندگی مدل بزرگ مقیاس و بارندگی مشاهده شده نقطه ای را حذف می کند.
منظور از میانگین فصلی مقادیر بارندگی برای دوره سه ماهه ژانویه-فوریه-مارس؛ آوریل-می-ژوئن؛ جولای-آگوست-سپتامبر؛ اکتبر-نوامبر-دسامبر می باشد.

۳-۲-۱-۲- روش تبدیل تابع گاما۴۲
شارما و همکاران در سال ۲۰۰۷ به منظور کوچک مقیاس کردن خروجی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ECHAM5، همکاران۴۱، راکنر، ۲۰۰۳
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید