دانلود پایان نامه

به عنوان مثال ECHAM4 دارای تفکیک مکانی (طولعرض جغرافیایی) و در برگیرنده ۱۹ لایه عمودی در جو و ۱۱ لایه عمودی در اقیانوس می باشد. در حالیکه مدل ECHAM5 دارای تفکیک مکانی می باشد و همچنین ۳۱ لایه عمودی در جو و ۴۰ لایه عمودی در اقیانوس ها را پوشش می دهد.
مدل ECHAM5 در سال ۲۰۰۳ توسط راکنر و همکاران۴۱ در مرکز هواشناسی ماکس پلانک

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره personne، Je، Prendre، Pren
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید