زمانی مورد استفاده
اهواز
۴۸.۴۰ E
۳۱.۲۰ N
۲۲.۵ m
۱۹۵۷-۲۰۰۵
ایرانشهر
۶۰.۴۲ E
۲۷.۱۲ N
۵۹۱.۱ m
۱۹۸۰-۲۰۰۵
آبادان
۴۸.۱۵ E
۳۰.۲۲ N
۶.۶ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
بندرعباس
۵۶.۲۲ E
۲۷.۱۳ N
۱۰.۰ m
۱۹۵۷-۲۰۰۵
بوشهر
۵۰.۵۰ E
۲۸.۵۹ N
۱۹.۶ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
شیراز
۵۲.۳۲ E
۲۹.۳۶ N
۱۴۸۸.۰ m
۱۹۵۱-۲۰۰۵
فسا
۵۳.۴۱ E
۲۸.۵۸ N
۱۲۸۸.۳

این مطلب را هم بخوانید :  منبع مقاله دربارهایدئولوژی، دگرگونی فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *