دانلود پایان نامه

m
۱۹۶۷-۲۰۰۵
یاسوج
۵۱.۳۵ E
۳۰.۴۰ N
۱۸۳۷.۰ m
۱۹۸۷-۲۰۰۵

۳-۱-۲- داده های خروجی مدل GCM
داده های بارش از خروجی های مدل ECHAM5 از پایگاه اینترنتی۳۸ مرکز داده های اقلیمی جهانی موسسه ماکس پلانک۳۹ آلمان در دو سناریوی ۲۰C3M و ۱PTO2X تهیه گردید.
خروجی های این دو سناریو از سال ۱۸۶۰ تا ۲۱۰۰ میلادی قابل برداشت می باشند که

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های سوالات،، recommendation، ، ۶:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید