(۳-۱) می باشد:
(۳-۱)
در رابطه فوق میانگین بارندگی ماهانه ارائه شده توسط مدل در نقطه x و زمان t می باشد. و به ترتیب میانگین فصلی بارش مشاهده شده و مدل در دوره مشترک می باشند. همچنین میانگین بارندگی ماهانه تصحیح شده در نقطه و زمان t می باشد. در واقع جمله یک فاکتور مقیاس فصلی می

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سازها، ، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید