دانلود پایان نامه

recommendation توسط افرادی در دایره دوستان قرار می گیرند.
• خروج از سیستم
نمونه فرم سناریو به پیوست مشاهده می گردد:

شکل ۶: بخشی از سناریو مورد استفاده در تست کاربر
نتایج به دست آمده از انجام این تست توسط ۷ کاربر و بر اساس ترتیب سوالات، به قرار زیر است:
• برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید.
ایجاد حساب کاربری برای تمامی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره۰.۰۰۰۰، ۰.۰۰۰۴، ، -۱۱.۶۵۶
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید