——–
۱۵۹۶
۳۲۵۸

با توجه به داده های جداول مشاهده می کنیم که اولین تغیر محسوس در طیف کمپلکسها حذف پیک پهن OH مربوط به لیگاند است که به علت کوئوردینه شدن اکسیژن به کبالت و حدف پروتون، این پیک نیز حذف شده است. پهنی پیک به علت تشکیل پیوند هیدروژنی درون مولکولی در لیگانداست. شاخص ترین پیک درلیگاندهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد ایزوترم، مفیدی، ایزوبار، گویند.علاوه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید