(۳-۱)نشان داده شده است. در جداول (۳-۲) و (۳-۳) و (۳-۴) به ترتیب برخی از محدوده های ارتعاشی مهم مربوط به لیگاندها وکمپلکس های سنتز شده نشان داده شده است

شکل(۳-۱) : طیف ارتعاشی کمپلکس

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد Simulink، Lookup، MATLAB، فرترن
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید