آنالیز عنصری در جدول(۳-۱)ارائه شده است.
داده ها نشان می دهد که مطابقت خوبی بین درصد نظری ترکیبات(۸-۵) با درصد تجربی آنها وجود داردکه خالص بودن این ترکیبات را تایید می کند.
جدول(۳-۱)نتایج آنالیز عنصری ترکیبات سنتز شده

ترکیب
جرم مولکولی
(نظری) %N
(نظری)%C
(نظری) %H
۱
H2Me-Salbn
۴/۳۲۴

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۳-۵-، میباشد(یورگزون، تاندون، ۱۹۳۱۸۹).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید