میلی‌مول). هوادهی را به مدت ۳ ساعت ادامه می دهیم، که رنگ محلول دراین مدت به سبز تیره تغییر می کند. بعد از پایان هوادهی و صاف کردن محلول ،۵/۰ میلی مول (۱۷۱/۰گرم) سدیم تترا فنیل بورات را در ۱۰ میلی لیتر متانول حل کرده و به آرامی به محلول صاف شده اضافه می کنیم. مخلوط واکنش را بدون حرکت برای مدت ۱ روز در دمای اتاق می

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید