H2Me-Saldien و H2Me-Salbn پیک مربوط به ارتعاش کششی C=N است که به صورت یک پیک تیز و با شدت بالا در حدود cm-1 1614 ظاهر می شود این پیک در اثر کوئوردینه شدن به فلز مرکزی به فرکانسهای کمترجابه جا می شود. علت این امر را هم می توان در تشکیل پیوند پای برگشتی دانست. گروههای ایمینی، به عنوان گونه های پای اسید، از طریق تشکیل پیوند پای

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ، شد:، ای۶۵، ۶۴RT-PCR)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید