دانلود پایان نامه

۴۱۷(۲۴۸۰sh), 505(323), 573(304).

فصل سوم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه
در این فصل به گزارش وبررسی نتایج حاصل از سنتز و نتایج طیفی (IR, NMR, UV-VIS, CHN) ترکیبات

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، ساختار زبان، بهینه سازی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید