کووالانسی پیوند NH کاهش می یابد و این کاهش خصلت کووالانسی باعث جابجائی نوار مربوطه به فرکانسهای پائینتر می شود.

۳-۳ – بررسی طیفهای۱H-NMR ترکیبات:

پیش از گرفتن طیف ۱H-NMR، برای حذف حلال تبلوراز لیگاندها و تر کیبات کمپلکس، آنها را پودرکرده ودر دمای ۴۵ درجه سانتیگراد تحت خلائ قرارمی دهیم.

۳-۳-۱ – طیف ۱H-NMR

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهواکنشپذیری، یونش، یونش،، بیشتر،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید