سنتز شده در فصل(۲) می پردازیم. طیفهای مربوط به هر یک از ترکیبات در فصل ۴ ارائه شده است.
۳-۱ – آنالیز عنصری:
برای گرفتن آنالیز عنصری (کربن و هیدروژن و نیتروژن)ترکیبات را ابتدا کاملا به صورت پودر در آورده و به مدت ۲۴ ساعت و در دمای c?45 تحت خلاء قرار می دهیم تا مولکولهای حلالی که در ساختار ترکیبات باقیمانده است حذف شود. نتایج

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سیمولینک، Lookup، مقدارهای،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید