حرکتی برای فشارهای جزیی ۵/۰ بار در نظر گرفته شده یعنی مقادیر مشخص ۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲ … ۵ بار به عنوان مقادیر فشار آند و فشار کاتد وارد جدول Lookup Table شده است و همچنین با تقسیم بازه دما به ۱۲ قسمت و در نظر گرفتن گام ۱ درجه سانتی گراد برای دما، مقادیر ۶۸، ۶۹،۷۰ و … ۸۰ درجه سانتی گراد در جدول فوق وارد شده است. حال نوبت آن است به

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد شبیه سازی، میان یابی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید