شیمیایی موثرند و مقدار آن بستگی به طبیعت ماده جذب شده وجسم جاذب دارد]۱ [.
دومکانیزم اصلی برای جذب سطحی وجود دارد:
-۱ جذب فیزیکی
-۲ جذب شیمیایی
عوامل موثر بر روی جذب
قدرت جذب یک ماده تابع عوامل زیر است :

۱-۱۰-۲-۱-۱-سطح تماس
با افزایش سطح تماس مقدارجذب افزایش می یابد ، بهترین جذب کننده ها موادی هستند که ذرات ریز تری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع استرس، شده،در، گردد.دیدگاه، کرد.یعنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید