دانلود پایان نامه

یونیزاسیون، سرعت جذب را افزایش می دهد. در برخی موارد نیز یونهای H+در رقابت با یونهای دیگر نظیر یون کادمیم سریعتر جذب شده و میزان جذب این آلاینده را از محیط آبی کاهش میدهند. به هرحال برای هر سیستم خاص pHبهینه باید با انجام آزمایشات مربوط تعیین گردد. البته دربرخی مواردنیز، تغییر pHاثری بر میزان جذب یک جزء شیمیایی خاص ندارد. این

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعناخودآگاه، ایدئولوژی، تحلیل گفتمان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید