به ماده حل شده به خصوصی از خود نشان می دهد ، در حالی که نسبت به ماده دیگر قدرت جذب کمتری دارند]۲۱[.
۱-۱۰-۲-۱-۵-حالت ماده جذب شده و جاذب
حالت ماده جذب شده و جاذب ، همراه بودن آن با واکنش شیمیایی ، برگشت پذیر بودن و یابرگشت ناپذیر بودن واکنش آنها نیز در جذب سطحی تاثیرگذار است]۲۱[.
این مواد به شکل های مختلف ساخته می

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، آسیب عضلانی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید