حاصل شود. برای آنالیت‌های بازی pH نمونه باید بالا باشد (تقریباً سه واحد بزرگتر از PKa آنالیت) در حالی که pH فاز گیرنده باید اسیدی باشد (ترجیحاً سه واحد کوچکتر از PKa آنالیت) به صورت عکس برای آنالیت اسیدی شرایط معکوس باید مهیا باشد. با توجه به معادله (۴-۱۱) می‌توان برای LPME فاکتور تغلیظ بالایی انتظار داشت به شرط اینکه ثابت توزیع

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره pour، Depuis، suffit، que
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید