گرفت ودر نهایت n-اکتانول به عنوان حلال مناسب انتخاب گردید.
۴-۲-۲-۲. اثر pH فاز گیرنده و فاز دهنده
همان طور که قبلاً هم اشاره شد در روش استخراج سه فازی، نیروی پیش‌برنده‌ی استخراج، گرادیان pH می‌باشد. پس بهینه‌سازی pH یکی از مهم‌ترین آزمایشات می‌باشد.

نمودار (۴-۲). بررسی اثر تغییرات pH فاز دهنده در فرآیند استخراج. شرایط

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد قرارداده، µg/µl)، ۱µl، (۰/۲
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید