زمان بازداری: ۹/۲ دقیقه
لوپ تزریق: ۲۰ میکرولیتر

شکل (۴-۱). کروماتوگرام تزریق محلول آبی آریپیپرازولmg/L1 با
۸/۸ pH= در شرایط بهینه جداسازی

۴-۲-۲. بهینه‌سازی شرایط استخراج
عوامل متعددی بر استخراج با روش سه فازی با استفاده از فیبر توخالی متخلخل تاثیرگذار هستند که عبارتند از: نوع حلال آلی، pH فاز دهنده، pH فاز گیرنده،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(ev)، ، ۵.۳۷۵، ۳۰.۱۵
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید