دانلود پایان نامه

متحرک و همچنین سرعت جریان‌های فاز متحرک آزمایش شد و در نهایت شرایط جداسازی بدست آمد.
ستون: C18 به طول ۱۵ سانتی‌متر با قطر داخلی mm6/4میلی‌متر و قطر ذرات ۵ میکرون
ترکیب فاز متحرک: محلول استونیتریل و بافر KH2PO4با درصد حجمی- حجمی۵۵:۴۵
نوع شویش: ایزوکراتیک
سرعت جریان: ۱ میلی‌لیتر بر دقیقه
طول موج انتخابی: ۲۵۰ نانومتر

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع and، the، of، certain
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید