دانلود پایان نامه

pH فاز دهنده ۸/۸، سرعت هم‌زدن ۵۰۰ دور در دقیقه، عدم حضور نمک در فاز دهنده و زمان استخراج ۲۰ دقیقه، در دمای محیط.

به منظور کنترل pH در فاز دهنده و فاز گیرنده از NaoH و H3PO4 جهت بهینه‌سازی استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، pHهای ۸/۸ و ۴/۲ به ترتیب به عنوان مقادیر بهینه‌ی pH برای فازهای دهنده و گیرنده انتخاب شدند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد (۳-۲)، (۳-۸)، ، ۱۰%
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید