۴-۲-۲-۳. اثر سرعت همزدن محلول آنالیت
براساس تئوری فیلم با افزایش سرعت هم‌زدن، ضخامت لایه انتشار کاهش یافته و باعث افزایش ضریب انتقال جرم و افزایش کارایی استخراج می‌شود. میکرواستخراج سه فازی با استفاده از فیبر بر مبنای برقراری تعادل بین سه فاز استوار می‌باشد. سرعت کلی استخراج در دو مرحله انتقال آنالیت در فصل مشترک فاز دهنده-

مطلب مرتبط :   پایان نامه درموردتقسیم کار، تقسیم کار جنسیتی، روابط قدرت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید