گیرنده که یک محلول آبی است و داخل فیبر را پر می‌کند وارد می‌شود. این فرآیند به صورت معادله تعادلی زیر نوشته می‌شود:
(۴-۷)
در اینجا Kacceptor/org,Korg/sample به عنوان ثابت‌های توزیع تعریف می‌شوند:
(۴-۸)
(۴-۹)
بر اساس معادلات فوق و نیز بر پایه تعادل جرم برای سه فاز مقدار R از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:
(۴-۱۰)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آنالیت)، PKa، (۴-۱۱)، تغلیظ
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید