دست نرود (۱) و (۲)
۴- دارای ویسکوزیته مناسب (نه خیلی بالا) باشد، به طوری که انتقال جرم آنالیت در آن کوچک باشد (نه خیلی کم) تا در منافذ فیبر باقی نمانند. از طرف دیگر ویسکوزیته پایین می‌تواند به افزایش ضریب توزیع آنالیت در حلال کمک کند (۳).
۵- غیر سمی باشد.
۶- حلال باید با جنس HF از لحاظ قطبیت سازگار باشد (۶).
۷- گزینش‌پذیری

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان وبررسی، (IR,، CHN)، UV-VIS,
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید