آنالیت بزرگ باشد.
در مدل سه فازی، کل حجم فاز گیرنده برای استخراج در دسترس می‌باشد، بنابراین درصد بازیابی از معادله زیر بدست می‌آید:
(۴-۱۱)
۴-۲. مراحل بهینه‌سازی
۴-۲-۱. بهینه‌سازی شرایط جداسازی
به منظور دستیابی به جداسازی مناسب و پیک‌های متقارن، شرایط جداسازی در دستگاه کروماتوگرافی بهینه شد. نوع و نسبت حلال‌ها در فاز

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعرسانه‌های جمعی، اوقات فراغت، آداب و رسوم
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید