راندمان استخراج به ماگزیمم مقدار خود می‌رسد. این مساله نشانگر اینست که در این pH، آنالیت بیشتر به فرم مولکولی وجود دارد، لذا انتقال به فاز آلی به سهولت روی می‌دهد.
همچنین در فاز گیرنده همان طور که در نمودار (۴-۳) نشان داده شده است در pHهای اسیدی آنالیت مورد نظر در سطح تماس داخلی فاز گیرنده به صورت پروتونه در آمده و با تبدیل

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره محیط زیست
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید