کند.، ، فضیلتى

واقع با حضور خود به فضیلتى دست یافته است. بنابر آن چه خود ابن تیمیه اعتراف کرد، کسى مى بایست براى انجام مباهله آورده شود که از مقام و موقعیّتى برخوردار باشد که او را از دیگران جداساخته و بر…

Continue Reading

پیامبر(ص)، کلمه، اینکه

شاید بتوان اولین طرح شبهه درباره آیه مباهله را توسط مأمون عباسی ذکر نمود، که اشکال وی و پاسخش از جانب امام رضا(ع) می آید: در سؤالهاى مامون از حضرت رضا(ع) آمده که مامون از آن جناب پرسید: چه دلیلى…

Continue Reading

امام رضا (ع)، امام صادق، امام سجاد

عقلی فراهم می شود که کبرای آن قبح تقدم مفضول بر افضل است. همچنین اولی بالتصرف بودن حضرت امیر(ع) بعد از پیامبر اکرم(ص) دلیل دیگری است بر این استدلال که با استفاده از ابتدای حدیث غدیر که پیامبر(ص) از مردم…

Continue Reading

پیامبر(ص)، کاذب، شریفه

فاطمه(س) و بعضی از صحابه را به همراه خود برد. لکن شعبی معروف است به اینکه أموی بوده، همراه با آل مروان، وقاضی کوفه در آن زمان بوده است، او همچنین ندیم عبدالملک بن مروان بوده و این امور از…

Continue Reading

الدین، ذکر، برخی

دیدگاه مشهور و موافق با نظر شیعه بسیاری از اندیشمندان اهل سنت238، اعم از راویان و مفسران معتقدند هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم(ص)، حضرت على(ع) و فاطمه(س) و حسن(ع) و حسین(ع) را براى مباهله فرا خواند، در…

Continue Reading

فعل مضارع، امام صادق

ذکر گردیده است. گفتار اول: شأن نزول آیات 35 تا 60 سوره “آل عمران” پیرامون حضرت عیسى(ع) سخن مى‏گوید. این آیات در سال نهم هجری در سالی که معروف به “عام الوفود” است، نازل شده زیرا در آن سال از…

Continue Reading

صادقین، ایمان، أبی

صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ”163، در میان مؤمنان مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند صادقانه ایستاده‏اند بعضى پیمان خود را به آخر بردند و در راه او به…

Continue Reading

استعاره و مجاز، ظاهر و باطن

استدلال آیه شریفه به آن وابسته است. الف) معنای لغوی صدق ابن فارس می نویسد: صدق دلالت بر قوت در شیء و استحکام در آن دارد و کذب و دروغ چون استحکام ندارد باطل است و صدق را از محکمی…

Continue Reading

پایان نامه درمورد محکم و متشابه، عام و خاص، سوره بقره

ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در [عقد] خود داشته باشد، یا نداشته باشد؛ چه این که اولاً خداوند در آی? پنجم سور? مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب…

Continue Reading