نظریة تقصیر//پایان نامه آلودگی هوا

 نظریة تقصیر این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است، که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود…

Continue Reading

نفي تجمل و رفاه زدگي:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص) زندگي ساده و بدون هرگونه تشريفات و تجملات پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان الگويي براي همه مسلمانان در طول تاريخ و همه اعصار و زمانها مطرح است. در همين جهت، امام…

Continue Reading

پایان نامه آموزش های مهارتی:/بازار کار و کارآفرینی

بازار کار و کارآفرینی نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش…

Continue Reading

مصادیق خسارتهای معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مصادیق خسارت های معنوی بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون…

Continue Reading

پایان نامه رهن دریایی//تعقیب سفر دریایی

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به…

Continue Reading

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ شناسی آیزنگ

تیپ شناسی آیزنگ تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت پیش بینی رفتار خود است.برون گرایی و روان رنجوری از…

Continue Reading

پایان نامه حقوق دریاها/:مفهوم حقوق ممتاز دریایی

مفهوم حقوق ممتاز دریایی حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرون‌وسطی برمی‌گردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که اساس و بنیان حق اقدام علیه شیء (action in rem)…

Continue Reading

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه اتزیونی[1] ادگارد شاین(1973) انواع تعهد سازمانی را از منظر اتزیونی مطرح می‌نماید که عبارتند از: تعهد توأم با احساس بیگانگی، تعهد مبتنی بر حسابگری، تعهد اخلاقی: الف- تعهد توأم با احساس بیگانگی، بدین معنی که…

Continue Reading

انتخاب سهام:-پایان نامه درباره خرید سهام

انتخاب سهام در اکثر بورس­هاي دنيا، اوراق بهادار متنوعي براي سرمايه­گذاري عرضه مي گردد ولي در حال حاضر در بورس اوراق بهادار فقط سهام عادي خريد و فروش مي­شود. بنابراين در اينجا طريقه انتخاب سهام عادي توسط سرمايه­گذاران مدنظر است.…

Continue Reading