پایان نامه ها

امام صادق

مراد از صادقین علی بن ابیطالب(ع) است سپس بر شیعه اشکال نموده است که آنها به وسیله این آیه استدلال می کنند بر حقانیت حضرت علی(ع) و لکن بدون ذکر دلیل آنرا انکار می نماید. این روایات... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد محکم و متشابه، عام و خاص، سوره بقره

ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد یا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در خود داشته باشد، یا نداشته باشد؛ چه این که اولاً خداوند در آی? پنجم سور? مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل... ادامه

By mitra8--javid, ago