پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی نقوش هندسی، هنر ایران، دوره اسلامی

تاریخی فلزکوبی و یا ترصیع کاری به تمدنهای گذشته ایران بر میگردد. ابتدا توسط انواع سنگهای الوان با اسلوب جداکاری و یا میناکاری انجام شده است. مثلاً دسته کاردی برنزی را میتوان مشاهده... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره سلجوقی، دوره ساسانی، آذربایجان غربی

ز اندازه و حجمهایی استفاده شد که جنبه شخصی و فردی داشتند . تزئینات اشیاء نیز که صرف درباری و القاء کننده قدرت و تجسمی از نمادهای حکومتی بود به کلی منسوخ میشود و به جای آن تزئین به معنی... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، رشد اقتصادی

است.(فرای،89:1386)عده ای دیگر از مردم شناسان، افزون بر تأثر محیطی حاکم بر باور غزها، تجارت و مراوده با مردمان یکجانشین – که دارای دین های پیچیده تری نسبت به صحرانشینان بودند- را عامل... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع خراسان شمالی، استان گلستان، افغانستان

ج به طرف مغرب کوچ کرده اند. در قرن ششم میلادی به کناره های مسیر دریا و در قرن چهارم هجری به کناره های جنوب آمودریا و منطقه مرو رسیدند. سپس بتدریج بسوی جنوب آسیای میانه روی آوردند.... ادامه

By mitra8--javid, ago