علمی

جرائم مالی و اقتصادی در ایران

جرائم مالی و اقتصادی در ایران جرائم مالی و اقتصادی در هر شکل آن، همواره وجود داشته و ویژه جو سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور خاصی نیست. در واقع وجود فساد گسترده در یک سیستم اداری،... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم کیفیت آموزش

کیفیت آموزش کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و... ادامه

By 92, ago
علمی

راهکارهای استراتژیک

راهکارهای استراتژیک اولین قدم در این راه درک فرصت‌هاست که با تشخیص قواعد حاکم بر آن تکامل می‌یابد . قواعد به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان عوامل تحقق منفعت را کامل کرد و به فعل... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم رضایت مشتری

رضایت مشتری از دیدگاه بازاریابی رضایت مشتری به تجربه محصولات و یا خدمات وابسته است. زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار می دهند در اصل نتایج تجربه بدست آمده خودشان را با... ادامه

By 92, ago
علمی

پنج اصل مهم بر تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک1 “۱۹۹۰” با تجزیه و تحلیل یافته های بیش از دویست تحقیق مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم کرده اند (به نقل از رنجبریان... ادامه

By 92, ago
علمی

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان برای آن که در رفتار کارکنان از جنبه های دانشی، نگرشی و مهارتی تغییری پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر ضروری است : کارکنان، خود را ناگزیر از تغییر بدانند: به... ادامه

By 92, ago
علمی

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری

 اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری     رضایت مشتریان عکس العملی احساسی یا حالتی از درک متقابل و شناختی است. مشتریان افراد منطقی هستند؛ در صورتی که خرید از شما برای آنها تجربه ای مثبت... ادامه

By 92, ago