علمی

راهکارهای استراتژیک

راهکارهای استراتژیک اولین قدم در این راه درک فرصت‌هاست که با تشخیص قواعد حاکم بر آن تکامل می‌یابد . قواعد به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان عوامل تحقق منفعت را کامل کرد و به فعل... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم رضایت مشتری

رضایت مشتری از دیدگاه بازاریابی رضایت مشتری به تجربه محصولات و یا خدمات وابسته است. زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار می دهند در اصل نتایج تجربه بدست آمده خودشان را با... ادامه

By 92, ago
علمی

پنج اصل مهم بر تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی ماتیو و زاجاک1 “۱۹۹۰” با تجزیه و تحلیل یافته های بیش از دویست تحقیق مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم کرده اند (به نقل از رنجبریان... ادامه

By 92, ago
علمی

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان برای آن که در رفتار کارکنان از جنبه های دانشی، نگرشی و مهارتی تغییری پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر ضروری است : کارکنان، خود را ناگزیر از تغییر بدانند: به... ادامه

By 92, ago
علمی

اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری

 اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری     رضایت مشتریان عکس العملی احساسی یا حالتی از درک متقابل و شناختی است. مشتریان افراد منطقی هستند؛ در صورتی که خرید از شما برای آنها تجربه ای مثبت... ادامه

By 92, ago
علمی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد از جمله مشکلات بسیار جدی که تقریباً مبتلا به اکثر سازمان ها و مؤسسات کشور ما می باشد این است که سرپرستان و مدیران از کیفیت و کمیت کار و استعداد کارکنان خود شناسایی... ادامه

By 92, ago