علمی

ویژگی های خریداران اینترنتی

ویژگی های خریداران اینترنتی: واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به... ادامه

By 92, ago
علمی

روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی‌

روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی‌ بطور کلی هر موسسه ی برای تداوم جریان کاری خود نیاز به یک دید سیستمی‌دارد دید سیستمی‌که همه بخش‌های درونداد و برونداد و فرایند تبدیل را از طریق مکانیسم... ادامه

By 92, ago
علمی

اصول اساسی سازمان های سالم

اصول اساسی سازمان های سالم اصل اول: ایجاد تیپی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم ایجاد تیم متحد برای رهبری کردن سازمان مهم ترین اصل از اصول چهارگانه است زیرا زمینه ساز تحقق سه اصل دیگر است.... ادامه

By 92, ago
علمی

اعتیاد به کار و سازمان ها

اعتیاد به کار و سازمان ها تحقیقات نشان می دهند که افراد معتاد به کار، همواره به صورتی که خود و کارفرمایان آنها تصور می کنند، افرادی بهره ور نیستند. هنگامی که ۱۵۰۰ نفر در رشته های مختلف... ادامه

By 92, ago
علمی

شاخص قیمت مسکن

شاخص قیمت مسکن به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت تقسیم نمود. بخش مسکن نمونه‌ای از دارایی‌های ثابت و سیستم بانکی و... ادامه

By 92, ago
علمی

انواع روش های خصوصی سازی

انواع روش های خصوصی سازی 1- خصوصی سازی از طریق فروش سهام به عموم مردم: در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت می گیرد؛ یعنی بنگاه به صورت شرکت سهامی عام در می آید. این روش یکی از ... ادامه

By 92, ago
علمی

سطوح تعارض

سطوح تعارض هنگامی که نوبت به برخورد شخص با تعارضهای موجود در محیط کار می رسد این پرسش مطرح می شود که ((آیا برای رویارویی با تعارض آمادگی خوبی دارید؟ تجربیات موفق شما در برخورد با انواع... ادامه

By 92, ago