علمی

انواع روش های خصوصی سازی

انواع روش های خصوصی سازی 1- خصوصی سازی از طریق فروش سهام به عموم مردم: در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت می گیرد؛ یعنی بنگاه به صورت شرکت سهامی عام در می آید. این روش یکی از ... ادامه

By 92, ago
علمی

سطوح تعارض

سطوح تعارض هنگامی که نوبت به برخورد شخص با تعارضهای موجود در محیط کار می رسد این پرسش مطرح می شود که ((آیا برای رویارویی با تعارض آمادگی خوبی دارید؟ تجربیات موفق شما در برخورد با انواع... ادامه

By 92, ago
علمی

کیفیت محصول با رویکرد تمایز

 کیفیت محصول با رویکرد تمایز شرکتهایی که استراتژی تمایز را بر میگزینند، میتوانند گروههای مشتریانی را شناسایی کنند که مزایایی فراتر از مزایای محصولات غیرمتمایز می خواهند. این... ادامه

By 92, ago
علمی

تعریف و مفهوم اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای : فضای اخلاقی سازمان، مفهومی است که در دو دهه گذشته، در حوزه رفتار سازمانی و ادبیات اخلاق کسب وکار،مطرح بوده است. پژوهشگران، فضای اخلاقی سازمان را ادراکات رایج و متداول... ادامه

By 92, ago