دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

تکه ای از متن پایان نامه :

امروزه اعتبار قراردادهای الکترونیکی و قایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قراردادها همانند سایر شیوه‌های انعقاد قرارداد به هیچ وجه، محل تردید نیست. حتی در بعضی از موارد این امر، به موجب  قانون یا دستورالعمل در سطح بین‌المللی تثبیت گردیده می باشد. بند 1 ماده 9 حذف گردیده می باشد، اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل داده‌پیام می باشد و با در نظر داشتن سایر مواد قانون مزبور، بدیهی می باشد که این حکم مورد قبول قانون تجارت الکترونیک ایران نیز می‌باشد.[1]

دلیل الکترونیکی، هر داده‌پیامی می باشد که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. با در نظر داشتن تعریف داده‌پیام در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک«دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم می باشد که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌گردد و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» پس دلیل الکترونیکی یک واحد اطلاعاتی می باشد که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذی می باشد که از طریق نمابر دریافت شده می باشد.[2]

دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرده‌اند که دلیل الکترونیکی عبارت می باشد از:«هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد».[3]

در اسناد بین‌المللی نیز رویکرد فرق بین امضاها وجود ندارد چنانچه بند 1 ماده 7 قانون نمونه 1966، بند 1 ماده 6 قانون نمونه امضای الکترونیکی 2001 و بند 3 ماده 9 کنوانسیون 2005، بدون فرق بین امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کنوانسیون که توسط کارگروه‌ها نگاشته شده، با تاسیس اصلی به نام«اصل بی طرفی تکنولوژی»[4] در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای الکترونیکی تفاوتی قائل نشده می باشد.[5]

ضمن اینکه ماده 3 قانون نمونه امضای الکترونیکی هم بر اصل رفتار برابر در مورد تکنیک‌های امضاء تأکید کرده بود.

صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند.[6]

[1]– غلام نبی فیض چکاب، زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونیکی (مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1383، شماره 13)، ص 51.

[2]– مرکز اسناد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارش توجیهی پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی، سال 1380، ص 3.

[3] – محمد ساکت، آشنایی با ادله الکترونیکی http: //www.hoghooghdanan.com. Last visited: 1390/5/20. 10/20Am.

[4]-Technological neutrality

[5]– United Nations. 2007 ,op ,cit ,para 151-153 , p 52.

[6] – بتول آهنی، انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، پایان‌نامه دوره دکتری حقوق خصوصی(تهران: دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1384)، ص 41.

 

 مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: مطالعه تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی