دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بین دریای مدیترانه و خلیج فارس به اقیانوس هند کوشش داشتند حاکمیت خود را به آبراه تنگه هرمز حفظ کنند و ساراگون اکدی پس از شستن شمشیرش در آبهای خلیج فارس نخستین اپراتور جهان را بنیان نهاد.[1]

اعیلامیها که موطن اصلی آنها دره کارون و کرخه بوده می باشد و احتمالا اولین قوم متمدنی بودند که در سواحل خلیج فارس دهانه خلیج فارس و به احتمال قوی جزیره قشم. داریوش با ترکیب عملیات نظامی خشکی و دریایی، پدید آوردنده عملیات معروف آمفیبی (آبی –خاکی) می باشد. این قدرت جدید موجب گردید که وی با اتکای به آن بر مناطق وسیعی حکمروایی داشته باشد، حتی فرزندش خشایار شاه نیز با اتکای به آن توانست با نیروی مرکب از سیصد هزار سرباز پانصد فروند کشتی لشکر کشی خود را به یونان از طریق تنگه های داردائل و بسفر ادامه دهد.[2]

از آنجا که سیستم حمل و نقل دریایی بین خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای سرخ و مدیترانه به دلیل نبودن راه آبی بین خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای سرخ و مدیترانه به دلیل نبودن راه آبی دریای سرخ و مدیترانه کامل نبود، داریوش تصمیم گرفت با حفرکانال سوئز دو دریای مذبور را به هم مرتبط سازد ؛ اسناد مربوط به انجام این اقدام مهم به صورت لوح در منطقه باقی مانده می باشد. در یکی از این الواح که ده فوت و چهار اینچ ارتفاع و شش فوت وده اینچ عرض دارد و از جنس سنگ خاراست و به خط هیرو گلف مصری نوشته شده می باشد.[3]

[1]. میر حیدر، مبانی جغرافیای برتری ایران، 1367

[2]. ذاکرحسینی، سیرقدرت دردریاها:80

[3]. جغرافیای اقتصادی جهان، 1338

 مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: مطالعه تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیونهای بین المللی